Solutions_

Video Conference

 • Secured
 • Privacy respected
 • Zero tracking
 • Private and public text chat
 • Screen sharing
 • Choose server hosting country
 • Control participants

Nhờ vào Jitsi, một phần mềm hội nghị truyền hình mã nguồn mở đa nền tảng. Công nghệ ACTE có thể cung cấp các dịch vụ hội nghị truyền hình được bảo mật cao cho các doanh nghiệpgiáo dục.

Tại sao lựa chọn chúng tôi thay vì các giải pháp miễn phí nổi tiếng?

 • Không có chính sách theo dõi
 • Bảo mật cao 
 • Nhóm hỗ trợ ở gần với bạn
 • Phòng không giới hạn
 • Thương hiệu / Nhãn trắng
 • Có thể liên kết với miền của bạn
 • Đơn giản, dễ sử dụng
 • Trình duyệt Web tương thích
 • Các ứng dụng Android và iOS có sẵn