Solutions_

Server Monitoring

 • Monitor anything
 • Collect metrics
 • Detect issues and failures
 • Define alerts threshold
 • Problem notifications

Giám sát mọi thứ

Giám sát là một điểm quan trọng trong chương trình bảo trì hàng ngày của bạn. Thu thập và trực quan hóa dữ liệu từ trang Web, thương mại điện tử, ứng dụng, nền tảng dịch vụ, thiết bị IoT, cơ sở hạ tầng CNTT...

Truy cập vào trang tổng quan chuyên dụng để trực quan hóa các chỉ số của bạn, phát hiện vấn đề và tìm ra điểm yếu.  


Thu thập số liệu 

Mọi chỉ số về thiết bị, hệ thống và ứng dụng đều có thể được thu thập một cách an toàn bằng cách sử dụng mã hóa.

Phương pháp thu thập chỉ số:

 • Đại lí địa phương
 • SNMP
 • Các phương pháp tùy chỉnh API
 • Tính toán và tổng hợp
 • Giám sát Web 


Phát hiện sự cố

Thiết lập luồng chỉ số và định cấu hình cảnh báo tự động của bạn dựa trên:

 • Điều kiện
 • Mức độ nghiêm trọng
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Bất thường
 • Dự đoán xu hướng. 


Được thông báo trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào

Được cảnh báo trong trường hợp có bất kỳ sự cố hoặc hiệu suất thấp trong hệ thống của bạn.

Tương thích với hầu hết các kênh thông báo phổ biến, chẳng hạn như email, discord, slack, sms...


Phần mềm

Việc lựa chọn phần mềm sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, ACTE Technology có thể triển khai các phần mềm giám sát dưới đây: