Solutions_

Mạng lưới thiết bị kết nối (viết tắt là IoT)- Trực quan hóa dữ liệu- Đồng hồ thông minh

 • Đồng hồ thông minh
 • Năng lượng thông minh
 • Nông nghiệp thông minh
 • Lướt nhanh theo dõi
 • Thu thập và trực quan hóa dữ liệu
 • Xử lý, báo cáo và thông báo
 • Phần mềm lưu trữ tại chỗ và điện toán đám mây

IoT(Internet Of Things), còn được gọi là thiết bị kết nối, ngày nay được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp:

 • Tiết kiệm và giám sát năng lượng
 •  Giám sát sản xuất trong ngành công nghiệp gió  mặt trời
 • Giám sát thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm trong ngành Nông nghiệp
 • Theo dõi nhanh (fleet tracking) trong LogisticsVận tải
 • Theo dõi tàu thuyền trong ngành Vận tải hàng hải 
 • Thành phố thông minh

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm phổ biến và khiến chúng ta cảm thấy mơ hồ. ACTE Technology có thể hỗ trợ tất cả trong dự án của bạn:

 • Tích hợp phần cứng hiện tại với các giao thức công nghiệp đã biết (SCADA, Profibus, Modbus, LoRa, Zigbee ...)
 • Chất lượng phần cứng và điện tử
 • Trình kết nối API HTTP / MQTT
 • RPC (Gọi hàm từ xa)
 • Cấu hình nền tảng Cloud / On-Premise với Thingsboard
 • Phân tích được hỗ trợ bởi AI 
 •  Kỹ thuật viên hỗ trợ tại chỗ 
 • Hỗ trợ 

Chúng tôi cung cấp phần cứng và phần mềm với khả năng mở rộng, bảo mật, hiệu suất và quyền riêng tư với giá cả phải chăng.

Trang tổng quan:

Những bài viết liên quan: