Solutions_

Cloud Sharing

  • Secured web and mobile access
  • Desktop synchronisation
  • End-to-end encryption
  • Sharing and collaboration
  • On-premise & Cloud capability

Làm việc thông minh và an toàn!

Chia sẻ đám mây là một hệ thống lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến. Hệ thống cung cấp cho người dùng cuối khả năng truy cập tệp bằng bất kỳ thiết bị được kết nối nào từ bất kỳ vị trí nào. Chia sẻ đám mây cũng được sử dụng như một nền tảng trực tuyến để làm việc với những người khác, thực hiện các bài thuyết trình trực tuyến và thực hiện các cuộc gọi âm thanh / video.

Các lợi ích của việc sử dụng hệ thống chia sẻ đám mây là rất nhiều:

  • Giữ tài liệu của bạn an toàn (thiết bị bị mất, bị hỏng…)
  • Chia sẻ tệp dễ dàng
  • Làm việc mọi lúc mọi nơi
  • Giữ tất cả dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư.
  • Hưởng lợi từ nhiều ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn.

Tất cả các công cụ bạn cần cho công việc hiện được tập trung trên cùng một nền tảng.

Lưu trữ đám mây bảo mật của chúng tôi được cung cấp bởi NextCloud. Tính năng mã hóa end-to-end giúp dữ liệu của bạn hoàn toàn riêng tư và khi chúng tôi nói là hoàn toàn riêng tư, điều đó có nghĩa là ngay cả ACTE Technology cũng không thể đọc được! Chia sẻ ảnh với bạn bè, thư mục với đồng nghiệp, quản lý danh bạ và lịch của bạn một cách an toàn ngay bây giờ!

Dịch vụ của chúng tôi được xếp hạng A+ trên scan.nextcloud.com.

A+  = This server is up to date, well configured and has industry leading hardening features applied, making it harder for an attacker to exploit unknown vulnerabilities to break in.

Tìm hiểu thêm về NextCloud ngay bây giờ: nextcloud.com