Solutions_

Dedicated Business Application

  • Powerful database
  • User-friendly
  • Dashboard overview
  • Reporting B.I.
  • API for mobile app
  • Data import/export
  • Extended features

Kiểm soát doanh nghiệp của bạn!

Tại ACTE Technologychúng tôi hiểu rằng để có thể nâng cao hiệu quả của nhóm, một ứng dụng Web phải mạnh mẽ nhưng cũng phải thân thiện với người dùng. Một ứng dụng thân thiện với người dùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ tất cả các tính năng không cần thiết.

Ứng dụng web được lưu trữ trên máy chủ từ xa và được phân phối qua Internet thông qua trình duyệt web. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ứng dụng miễn là họ có quyền truy cập internet. Nó đã có thêm những lợi thế vì nó cho phép nhân viên làm việc trên nhiều kênh, cộng tác trong các dự án, chia sẻ thông tin, làm việc trên các tài liệu chung và có thể truy cập từ mọi nơi.

Tăng năng suất của bạn bằng cách xây dựng ứng dụng web chuyên dụng của riêng bạn với ACTE Technology ngay bây giờ! Cấu trúc phần mềm đã sẵn sàng cho các tính năng mới mà bạn có thể muốn thêm vào. Quản lý hàng tồn kho, tài sản, mua, bán, chi phí, nhân sự, sản xuất, bảo trì và nhiều hơn nữa. Ứng dụng có thể được liên kết với bất kỳ hệ thống hiện có nào khác như CRM hoặc ERP.

Chúng tôi hỗ trợ lâu dài để giúp bạn có thể cải thiện liên tục.