Solutions_

Backup and Recovery

 • Reliable backup and quick restore
 • Support of all common operating systems
 • No license fees – no vendor lock­in – safe investment
 • Open source code
 • High degree of automation
 • Future-oriented due to continuous development
 • Highest standard of quality
 • Disaster recovery possible even without the use of a backup server

Hệ thống sao lưu dữ liệu Bareos 

Một phần mềm sao lưu và phục hồi tạo ra một bản sao của toàn bộ hệ thống máy tính để tránh mất dữ liệu vĩnh viễn. Nó là một mạng lưới an toàn giữ cho các doanh nghiệp hoạt động khi có sự cố CNTT.


Bareos (a Bacula fork) để thực hiện sao lưu và phục hồi trong CNTT của bạn.


Cuộc sống kinh doanh ngày nay được quyết định bởi lượng dữ liệu ngày càng tăng nhanh hơn. Toàn bộ các mô hình kinh doanh dựa trên việc thu thập dữ liệu, phân tích chúng và các quyết định quản lý đại lý. Việc mất dữ liệu nhạy cảm có thể là mối đe dọa đối với sự tồn tại của công ty. Do đó, các khuôn khổ để sao lưu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu bị mất là không thể thiếu.


10 Lý do để lựa chọn Bareos 


 • Giải pháp sao lưu nguồn mở
 • Sao lưu đáng tin cậy và khôi phục nhanh chóng trong trường hợp mất dữ liệu
 • Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành phổ biến
 • Không có phí cấp phép - không có khóa của nhà cung cấp - đầu tư an toàn
 • Đăng ký, hỗ trợ và tư vấn cho môi trường chuyên nghiệp
 • Hướng đến người dùng chuyên nghiệp và do đó phù hợp để sử dụng trong môi trường doanh nghiệp
 • Độc lập với các nhà cung cấp thông qua mã nguồn mở và cộng đồng nhà phát triển
 • Mức độ tự động hóa cao, có thể tích hợp vào các môi trường không đồng nhất
 • Định hướng tương lai do sự phát triển liên tục
 • Tiêu chuẩn chất lượng cao nhất do đội ngũ phát triển làm việc minh bạch
 • Có thể khôi phục sau thảm họa ngay cả khi không sử dụng máy chủ dự phòng