Services_

Hỗ Trợ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ toàn diện, bao gồm bảo trì phòng ngừa và khắc phục, phân tích hiệu suất, giám sát máy chủ và ứng dụng, cải tiến liên tục và các mức hỗ trợ 1, 2 và 3. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và cung cấp hỗ trợ liên tục cho khách hàng.

Hợp đồng hỗ trợ là gì?


 Hợp đồng hỗ trợ là thỏa thuận giữa khách hàng và nhà thầu. Nó xác định các điều khoản công việc mà nhà thầu phải thực hiện để đổi lấy tiền bồi thường từ khách hàng. Thông tin cơ bản có trong hợp đồng dịch vụ là:

  • Thông tin chung về khách hàng và nhà thầu.
  • Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.
  • Mô tả rõ ràng về dịch vụ được cung cấp và thời hạn nó được cung cấp.
  • Phí dịch vụ và cách thức và thời điểm khách hàng phải thanh toán.


Có nhiều loại hợp đồng hỗ trợ trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích những thất bại bạn có thể mắc phải và cách ngăn chúng xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của hợp đồng dịch vụ và cách bạn có thể hưởng lợi từ hợp đồng đó.


Vì sao chúng ta cần hợp đồng dịch vụ? 


Hợp đồng dịch vụ được thực hiện để ngăn hệ thống của bạn có thể xảy ra sự cố và giảm thời gian ngừng hoạt động của hệ thống khi sự cố xảy ra. Chúng tôi có thể xác định 2 loại lỗi hệ thống:

  • Suy thoái hệ thống: Đây thường là giai đoạn đầu tiên dẫn đến sự cố hệ thống. Trong giai đoạn này, hệ thống của bạn vẫn hoạt động nhưng nó không hoạt động ở trạng thái tốt nhất.
  • Sự cố hệ thống: Hệ thống hoàn toàn ngừng hoạt động và tất cả những gì bạn có thể làm là đợi sự cố được khắc phục để khôi phục lại.


Tại ACTE Technology, chúng tôi tin rằng tốt nhất là bạn nên hành động trước khi sự cố xảy ra. Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn 3 mức độ bảo trì và cách nó liên quan đến việc quản lý tốt hệ thống của bạn.


Bảo dưỡng phòng ngừa

Loại bảo trì này được thực hiện trước khi sự cố xảy ra và định kỳ để tránh các sự cố nghiêm trọng trong tương lai. Mục đích của nó là để làm giảm khả năng hệ thống bị lỗi hoặc suy giảm chất lượng của hệ thống. Nó giúp tăng tuổi thọ cho hệ thống và giảm thời gian ngừng hoạt động của hệ thống khi có sự cố.


Bảo trì sửa chữa 

Khi các khiếm khuyết được tìm thấy trong hệ thống gây ra sự cố, việc bảo trì khắc phục sẽ được thực hiện để đưa hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Trong quá trình thực hiện, tài sản được sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế.


Bảo trì hoàn hảo 

Nâng cao chức năng hệ thống bằng cách triển khai các nội dung mới. Nhiệm vụ của bảo trì hoàn hảo là cải thiện cách thức hoạt động của hệ thống theo nhu cầu của khách hàng.

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ về 3 hình thức bảo trì cơ bản, chúng ta sẽ giải thích một hợp đồng dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho bạn như thế nào.

Như chúng ta có thể thấy 2 hình thức bảo trì quan trọng nhất là bảo trì phòng ngừa và bảo trì khắc phục. Một được thực hiện thường xuyên và một được thực hiện khi một vấn đề được phát hiện. Vai trò của hợp đồng dịch vụ rất quan trọng trong 2 trường hợp vì nó giúp bạn duy trì hệ thống của mình ở mức tốt nhất và giảm thời gian ngừng hoạt động của bạn xuống mức tối thiểu khi có sự cố xảy ra. Hợp đồng dịch vụ là biện pháp bảo mật cần thực hiện để tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn. Nếu bạn chờ đợi một vấn đề xảy ra để hành động, sẽ quá muộn vì thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn và cần thêm thời gian để khắc phục.


Hiểu được nhu cầu quản lý hệ thống CNTT của bạn một cách hiệu quả, ACTE Technology cung cấp các hợp đồng hỗ trợ để giữ cho hệ thống của bạn hoạt động tốt nhất. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://vn.acte.ltd/

Cải thiện năng suất của bạn ngay hôm nay

Chúng tôi tin rằng các hệ thống tốt không yêu cầu nhiều tính năng, chúng yêu cầu một tính năng phù hợp nhất.

Liên hệ ngay với ACTE Technology