Projects_

Tổ chức UFE - Liên hiệp những người Pháp sống ở nước ngoài

html5 web wintercms
Mon Mar 30 2020

UFE Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận tập hợp những cộng đồng người Pháp xa xứ đang sinh sống tại Việt Nam. Họ cần một trang Web có giá cả phải chăng để trình bày:

  • Dịch vụ
  • Đối tác và Nhà tài trợ 
  • Ăng-ten (trong nước)
  • Blog
  • Sự kiện 
  • Biểu mẫu đăng kí thành viên 
  • Các câu hỏi thường gặp


Trang web có thiết kế đẹp sử dụng HTM5 / CSS thuần túy được hỗ trợ bởi chương trình phụ trợ OctoberCMS.

Xem trang Web tại đây: https://ufevietnam.org


Bạn cần một trang web sạch sẽ, nhanh chóng, đáng tin cậy và giá cả phải chăng? Liên lạc với chúng tôi ngay.