Projects_

Hệ thống quản lý khóa học đào tạo

web wintercms
Sun Jun 30 2019

ACTE Technology đã phát triển một hệ thống quản lý khóa học đào tạo dành cho một khách hàng ở Hà Lan. 

Chúng tôi sử dụng WinterCMS, một giải pháp hoàn hảo về mặt quản lý nội dung. Các lập trình viên của chúng tôi yêu thích nó vì sự đơn giản của nó. Kết quả cuối cùng sạch và thân thiện với người dùng. Khách hàng của chúng tôi đạt được chính xác những gì họ cần, không hơn, không kém.

Tính năng:

  • Quản lý khóa đào tạo
  • Quản lý hồ sơ khách hàng và học sinh
  • Thông báo
  • Đăng ký trực tuyến
  • Hộp thư tích hợp và quản lý mẫu
  • Quản lý nội dung trang Web