Projects_

Phoenix Voyages B2B Web Application

html5 web wintercms
Thu Feb 22 2018

Phoenix là nhà điều hành tour du lịch có trụ sở tại Đông Nam Á. Khách hàng của chúng tôi cần một Ứng dụng web B2B để hiển thị sản phẩm của họ. Mục tiêu là để triển khai các tính năng tùy chỉnh và các yêu cầu cụ thể liên quan đến hoạt động này trong khi vẫn dễ dàng sử dụng đối với khách hàng.

ACTE Technology đã chọn WinterCMS để các nhà phát triển của chúng tôi có thể tạo mã nhanh và sạch để đáp ứng thời hạn. Người quản lý nội dung của khách hàng sẽ chỉ phải điền vào các biểu mẫu trong chương trình phụ trợ (không yêu cầu kỹ năng lập trình).

Một lần nữa ACTE Technology cố gắng làm cho phần mềm trở nên đơn giản để khách hàng có thể quản lý phần phụ trợ của họ một cách dễ dàng. Chỉ những tính năng mà khách hàng của chúng tôi cần mới được thêm vào.