Projects_

Kiểm toán năng lượng MegaMarket

automation dashboard energy
Tue Dec 15 2020

ACTE Solutions đã được ký hợp đồng thực hiện ghi nhận mức tiêu thụ điện ở 12 cửa hàng MegaMarket tại Việt Nam (ex-METRO).

Khách hàng Greenyellow, phụ trách chuyển đổi năng lượng của Megamarket, theo dõi năng lượng được quản lý như thế nào trong ngày. Mục tiêu chính là theo dõi mức tiêu thụ điện tổng thể tính bằng kWh để chuẩn bị triển khai các tấm pin mặt trời. Tại mỗi cửa hàng, chúng tôi lắp đặt thiết bị trên 2 máy biến áp Alstom 1000 KVA.

Các chỉ số có thể truy cập trong thời gian thực thông qua bảng điều khiển bảo mật. Dữ liệu được xuất ở định dạng CSV để được phân tích bằng phần mềm của bên thứ ba.


Việc cài đặt đã được thực hiện một cách an toàn bởi đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi.