Projects_

Révolution Festival

laravel reactjs web wintercms
Fri Feb 21 2020

Révolution Festival là một sự kiện văn hóa Hip Hop lớn diễn ra tại Paris vào mùa hè năm 2020.

Để đảm bảo hiệu suất trang web tốt nhất trong thời gian truy cập cao điểm, chúng tôi đã chọn ReactJS, một công nghệ nhanh và đáng tin cậy. Thiết kế sạch sẽ và ... một màu đỏ

Backend dễ dàng sử dụng, khách hàng có thể quản lý chương trình lễ hội với các danh mục khác nhau như Đồ thị, Khiêu vũ, Ban nhạc, Hiệp hội và Đối tác.

Xem trang Web tại đây: festivalrevolution.com