Projects_

Báo cáo tài chính theo thời gian thực cho F&B

dashboard grafana
Wed Nov 02 2022

Gánh nặng công việc kế toán lặp đi lặp lại nặng nề

Công ty F&B Limitless108, nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhà hàng Oliver's Pizza và quán Luu Bar, cần giảm công việc kế toán của mình.

Sở hữu nhiều quán bar và nhà hàng, điều này dẫn đến việc có một công việc hàng ngày lặp đi lặp lại, để thu thập dữ liệu, ước tính lợi nhuận, chi phí, tính toán doanh số bán hàng, chi phí, dòng tiền và nhiều hơn nữa...

Giải pháp bảng điều khiển theo thời gian thực

Tích hợp POS

Khách hàng của chúng tôi rất hài lòng với hệ thống Point Of Sales (POS) hiện có, vì vậy chúng tôi quyết định giữ nó nguyên như cũ. Quyết định này cũng giảm đáng kể tổng chi phí dự án.

Để trích xuất tất cả dữ liệu cần thiết, chúng tôi đã phát triển một chương trình chạy định kỳ, trên mỗi cửa hàng, để tự động cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo mới.

Nhập khẩu thu chi thủ công

Rất khó để tự động hóa các khoản chi, chúng được điền thủ công bởi nhóm mua hàng trên phần mềm quản lý tùy chỉnh. Thành viên nhân viên chỉ có quyền truy cập hạn chế dựa trên vai trò và phân quyền (quản lý, phục vụ, kế toán).

Báo cáo bảng điều khiển theo thời gian thực

Với tất cả dữ liệu được sắp xếp vào cơ sở dữ liệu sạch sẽ, chúng tôi đã chọn Grafana vì thiết kế chế độ tối mát mẻ của nó, nhưng cũng để cho phép tính linh hoạt trong việc tạo bảng điều khiển. Một lần nữa, việc chọn Grafana thay vì một hệ thống báo cáo tùy chỉnh giúp giảm tổng chi phí và bảo trì dự án.

Kết luận

Khách hàng có thể hiển thị dữ liệu theo thời gian thực và tiết kiệm hàng giờ công việc lặp đi lặp lại. Anh ấy cũng có thể phát hiện các bất thường về tài chính nhanh chóng và ứng xử một cách phù hợp. Các mặt hàng bán chạy nhất, khách hàng tốt nhất, danh mục sản phẩm tốt nhất, các chi phí lớn nhất hiện được phát hiện ngay lập tức. Hệ thống tổng thể đã được thiết kế để cho phép thêm cửa hàng bổ sung với công việc phát triển tối thiểu.