Projects_

Ứng dụng danh mục riêng

nodejs reactjs redux web wintercms
Fri May 15 2020

Woodnet, một nhà sản xuất đồ nội thất, cần một ứng dụng riêng cho đội ngũ bán hàng của mình, để giới thiệu hàng trăm sản phẩm, một lượng lớn hình ảnh và video. Dưới đây là các điểm chính của ứng dụng:

  • Cải tiến quy trình bán hàng.
  • Khả năng ngoại tuyến khi ở những nơi có internet kém như trung tâm triển lãm.
  • Nhanh chóng và đáng tin cậy sử dụng các công nghệ web mới nhất.
  • Máy chủ video riêng.
  • Quyền truy cập chia sẻ khách hàng.
  • Thiết kế tuyệt vời của đối tác Thirty Dirty Fingers của chúng tôi.
  • Nội dung, sản phẩm và quản lý quyền truy cập của người dùng dễ dàng sử dụng.


Sự phức tạp của chế độ ngoại tuyến, video riêng tư, liên kết có thể chia sẻ và kiểm soát quyền truy cập của người dùng, buộc chúng tôi phải sử dụng các công nghệ khác nhau:

  • Giao diện người dùng được tạo bằng ReactJS/Redux. 
  • Back office and API được tạo bằng OctoberCMS. 
  • Máy chủ video riêng với NodeJS.