Projects_

Triển khai phần mềm quản lý dự án

openproject ruby
Wed Nov 08 2017

Giải pháp quản lý dự án là một phần mềm giúp tổ chức dự án của bạn từ điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án. Để có kết quả tốt nhất, một dự án phải được giao đúng thời hạn và tuân theo ngân sách đã đưa ra.

Một nhóm phát triển ở Pháp đang tìm giải pháp để giúp:

  • Tăng năng suất nhóm
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dự án cho các nhà quản lý
  • Kiểm soát thời gian và chi phí của dự án
  • Cho phép cộng tác giữa các nhân viên

Chúng tôi đã tìm thấy giải pháp quản lý dự án mã nguồn mở tốt nhất phù hợp với nhu cầu của khách hàng và triển khai tất cả các chức năng mà họ yêu cầu.

Để tìm hiểu thêm: OpenProject