Projects_

Orlar Smart Farming

automation dashboard energy
Wed Jan 12 2022

Nông nghiệp công nghệ ở Úc tại Việt Nam

Orlar là một công ty khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ của Úc hiện có mặt tại Việt Nam. Họ trồng nhiều loại cây trái, hoa và rau khác nhau. Họ sử dụng phương pháp trồng cây xen trên các tầng kết hợp với một loại đất được làm từ đá chứng nhận. Các vụ mùa của Orlar được trồng 100% hữu cơ, sử dụng rất ít năng lượng và có sẵn để bán tại hầu hết các chợ tại Việt Nam. Orlar cũng tuyển dụng người địa phương và có chính sách mạnh về việc lựa chọn vị trí nông trại.

Bên cạnh các sản phẩm tuyệt vời của họ, đội ngũ ACTE còn có sở thích đặc biệt đối với các loại rau sống, cải bẹ xanh và dâu tây của Orlar.

Không chỉ là một trang trại

Orlar đang sử dụng tốt nhất của IoT và công nghệ sinh học để trở nên cực kỳ hiệu suất về chất lượng thực phẩm và hiệu suất năng lượng.

Với sự trợ giúp của các thiết bị kết nối và giải pháp kỹ thuật số được triển khai bởi ACTE Technology, toàn bộ hệ sinh thái được quản lý tốt nhất. Phân bón hữu cơ, phương pháp bảo vệ hữu cơ, sử dụng nước, lãng phí, điện, sản xuất; tất cả các vấn đề quan trọng về bền vững môi trường đều được kiểm soát.