Projects_

Nghiệm thu Nhà máy Dầu khí

automation
Mon Jan 16 2023

Kiểm tra máy móc công nghiệp

Để thực hiện kiểm tra xác nhận và điều chỉnh máy móc công nghiệp được thiết kế tại Châu Âu, đối tác của ACTE đã yêu cầu một công cụ trực quan hóa để ghi lại và phân tích một lượng lớn dữ liệu.

Giám sát tốc độ dữ liệu cao mỗi giây

Hệ thống công nghiệp chứa hàng chục cảm biến đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, trạng thái, tình trạng I/O và các biến số nội bộ khác. Nhu cầu để hiển thị quy trình điều chỉnh đúng đã bắt buộc chúng tôi phải cập nhật dữ liệu ít nhất mỗi 250ms. Việc giám sát phải nhanh chóng khi chúng tôi đạt được hơn 1200 điểm dữ liệu mỗi giây.

Giao thức MQTT

MQTT, một giao thức trở nên phổ biến trong những năm gần đây với sự bùng nổ của các hệ thống IOT, nhưng đã được biết đến lâu hơn trong ngành Dầu và khí vì giao thức này được phát triển ban đầu vào năm 1999 để điều khiển và giám sát đường ống dầu.

Chúng tôi đã kết nối 4 module PLC Ethernet/IP Allen-Bradley vào một kịch bản tùy chỉnh để gửi hàng trăm điểm dữ liệu mỗi phần tư giây.

Phần mềm Thingsboard

Thingsboard là một nền tảng IOT mã nguồn mở, cho phép phát triển bảng điều khiển nhanh chóng, tốc độ tin nhắn cao và xử lý dữ liệu. Được xây dựng sẵn trên Thingsboard cho dự án này là tất cả những gì chúng tôi cần.

Thingsboard có thể, với ít cấu hình, xử lý hơn 5000 yêu cầu mỗi giây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải điều chỉnh quy trình công việc và kịch bản tùy chỉnh để giảm tải khi chúng tôi gặp phải một số trục trặc lúc ban đầu. Sau đó, chúng tôi có một cài đặt hoàn hảo để trực quan hóa bộ dữ liệu theo thời gian thực.