Projects_

Quản trị Linux

ansible bash
Wed Nov 08 2017

ACTE Technology cung cấp hợp đồng dịch vụ cho một công ty lưu trữ của Pháp.

Hợp đồng dịch vụ này bao gồm:

  • Quản trị hệ thống trên Ubuntu 16.04LTS 
  • Bảo trì hệ thống 
  • Cập nhật bảo mật
  • Nâng cấp hệ thống
  • Tập lệnh tự động hóa (ANSIBLE, Shell)

Ngoài việc cung cấp Giải pháp về IT, chúng tôi muốn đảm bảo rằng hệ thống của bạn luôn được cập nhật. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục nhanh nhất có thể.