Projects_

Triển khai sao lưu IaaS

ansible bareos
Sun Jan 08 2017

Cơ sở hạ tầng máy chủ rất cần thiết cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Ngày nay, dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong các máy chủ đó, điều này làm cho việc bảo vệ những dữ liệu này trở nên cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Một hệ thống sao lưu và phục hồi phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, nó phải hiệu quả nhưng cũng đáng tin cậy và cung cấp tính bảo mật dữ liệu cao.

“Sao lưu là không thể thiếu đối với cơ sở hạ tầng máy chủ của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp sao lưu tương thích với Linux và Windows. ACTE Technology triển khai và duy trì một giải pháp bảo mật, đáng tin cậy và mã nguồn mở theo nhu cầu của chúng tôi. ”

Jean-Louis BREHIER, Giám đốc điều hành, www.3ct.fr