Projects_

Hiya TV & Live

html5 web wintercms
Wed Dec 15 2021

HIYA! là một nền tảng được thực hiện bởi một tập thể nghệ sĩ, kể về các nền văn hóa đô thị đương đại và hỗ trợ những người sáng tạo.


Để mở rộng sự hiện diện kỹ thuật số của mình, Hiya đã liên hệ với chúng tôi để phát triển 2 trang Web vệ tinh:

  • Hiya TV: Loạt phim đô thị về Nghệ thuật đường phố, Âm nhạc, Thể thaoPhong cách sống
  • Hiya Live: Các sự kiện như Lễ hội, Hòa nhạc Triển lãm


Thiết kế được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi là Thirty Dirty Fingers.

Trang Web hoạt động nhanh và hiệu quả để có thể xử lý hàng nghìn người truy cập hàng ngày.