Projects_

Đơn giản cùng CRM

crm laravel vuejs
Thu Jan 21 2021

Các doanh nghiệp nhỏ và các công ty mới thành lập, thường yêu cầu cung cấp Phần mềm quản lý khách hàng (CRM). Tuy nhiên, hầu hết thời gian, phần mềm được đề xuất là quá phức tạp, 80% tính năng không cần thiết và giá cả không phù hợp với ngân sách nhỏ.

Đối với các chủ doanh nghiệp, như Axel Regniez từ CreaChefs, một nhà thiết kế và sản xuất trang phục đầu bếp, những người chỉ cần quản lý khách hàng, tạo báo giá và hóa đơn, chúng tôi đã chọn một phần mềm bảo mật tuyệt vời thực hiện công việc vừa phải. Axel Regniez mất khoảng 5 phút để hiểu cách sử dụng toàn bộ ứng dụng.

Thậm chí còn có một ứng dụng di động miễn phí cho Android  iOS!

Trong trường hợp thiếu một tính năng, chúng tôi luôn có thể phát triển nó ...