Projects_

CoverUs 99/100 on PageSpeed

bootstrap html5 web wintercms
Wed Sep 09 2020

Coverus là một công ty môi giới bảo hiểm chuyên biệt, đã đài thọ các cảnh sản xuất nổi tiếng của Marvel Netflix ở châu Á, như Avengers, Extraction, Da 5 bloods và nhiều phim khác ...


Họ cần một trang Web có thể hoạt động hiệu quả và có thể phân phối dự án rất nhanh.

Trang web đã được giao trong vòng chưa đầy một tuần. Nó bao gồm những điểm tuyệt vời về SEO, tốc độ và bảo mật:


Xếp hạng A trên GTmetrics

Đạt điểm 99% trên Google PageSpeed

91% SEO với Google Lighthouse.

Trang chủ tải đầy đủ trung bình trong 1,39 giây.

Xếp hạng A trên securityheaders.com


Đây là trang web của họ: coverus.today