Projects_

Energy Efficiency Commercial Center Hà Nam Province

automation energy
Fri Aug 06 2021

Hiểu được mức tiêu thụ điện là điểm khởi đầu để theo dõi hoạt động của một tòa nhà. Biết được hoạt động của một khu vực hoặc một thiết bị chính, chẳng hạn như máy làm lạnh, sẽ hữu ích trong việc lên kế hoạch hành động để sau đó có thể tiết kiệm năng lượng tối đa.


ACTE Technology đã thực hiện đánh giá tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Dữ liệu được thu thập rất hữu ích để nhận biết các điểm bất thường, tiêu thụ vào thời điểm thiết bị đã đc tắt và tính toán ROI của tự động hóa chiếu sáng và thay thế máy làm lạnh. Đối với dự án này, chúng tôi chỉ thực hiện giai đoạn 1, đo đạc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.