Projects_

3D Map Manager

dashboard laravel threejs vuejs webgl
Wed Jul 06 2022

Chúng tôi đã phát triển công cụ quản lý bản đồ (map management tool) cho khách hàng người Úc với mục đích đọc được cảm biến của nhiều trung tâm thương mại trong cả nước.

 Đối với sức khỏe của các du khách, hầu hết các trung tâm thương mại đều được trang bị rất nhiều loại cảm biến khác nhau, chủ yếu là đầu dò nhiệt độ và lưu lượng không khí, để giám sát và điều khiển hệ thống điều hòa không khí (HVAC / AHU). Để có thể hình dung lượng lớn dữ liệu này, một công cụ lập bản đồ (mapping tool) trở nên cần thiết.

 Điều khó khăn nhất là làm cho ứng dụng trở nên dễ sử dụng nhất có thể. Các tính năng chính gồm có bản đồ tương tác 2D / 3D, nhiều lớp, nhiều lần thuê, tích hợp với Phần mềm quản lý tòa nhà Niagara4 và định dạng bản đồ geoJSON.


Chúng tôi đã sử dụng stack yêu thích: VueJS và Laravel

Để lập bản đồ 3D hiệu quả, chúng tôi đã sử dụng three.js nổi tiếng, một bản đồ WebGL được hiển thị.