Blog_

Thingsboard Javascript SDK

Khi xử lý số lượng lớn thiết bị IoT, Thingsboard là giải pháp khi nói đến khả năng mở rộng và hiệu suất cao. Phần phụ trợ của nó, được viết bằng Java, rất ấn tượng trên cả phiên bản Cộng đồng và Doanh nghiệp.

Bảng điều khiển của nó cũng rất mạnh mẽ, trong vòng vài phút, chúng tôi có thể soạn thảo các hình ảnh trực quan đầu tiên và bắt đầu xem xét dữ liệu quý giá của bạn ngay lập tức.

Là nhà phân phối Thingsboard tại Việt Nam, chúng tôi thường xuyên nhận được các yêu cầu về việc tích hợp dữ liệu vào một trang web hoặc các ứng dụng tùy chỉnh. Để làm như vậy, chúng tôi đã phát triển một thư viện mã nguồn mở để thu thập dữ liệu cảm biến Thingsboard một cách dễ dàng nhằm hiển thị chúng theo thiết kế yêu cầu.

Thư viện vẫn còn trong giai đoạn đầu và chỉ có các tính năng cơ bản cho đến nay. Tính năng Cuộc gọi Xử lý Từ xa (RPC) sẽ sớm ra mắt ...

Ví dụ: