Blog_

Tầm quan trọng của sự đổi mới

Giới thiệu về sự đổi mới

Sự đổi mới rất quan trọng đối với các tổ chức thuộc mọi hình dạng và quy mô. Cho đến nay, đổi mới chính là chìa khóa quan trọng nhất dẫn đến thành công của một công ty khởi nghiệp. Theo định nghĩa, doanh nhân là người phát hiện ra một vấn đề và sẵn sàng giải quyết vấn đề đó thông qua các đổi mới. Do đó, thành công của một công ty khởi nghiệp đến từ khả năng của doanh nhân đó:

 • Xác định các vấn đề hoặc nhu cầu của thị trường,
 • Biến những khó khăn đó thành cơ hội mới
 • Đưa ra các giải pháp (một dịch vụ, sản phẩm hoặc quy trình mới) có thể cung cấp ra thị trường.

Sáng chế và Đổi mới

Đổi mới là sử dụng một sản phẩm hoặc kỹ thuật cũ và cải tiến chúng thành một sản phẩm mới và có thể sử dụng được. Một sáng chế được gọi là một sự đổi mới nếu và chỉ khi tổ chức đã phát minh ra nó và đưa được phát minh đó ra thị trường. Quá trình biến một phát minh thành sự đổi mới được gọi là quản lý đổi mới. Maital và Seshadri (2012) cũng đề cập đến sự đổi mới là những cách mới và tốt hơn để tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách mang sự sáng tạo vào mọi khía cạnh trong chuỗi giá trị của tổ chức. Maital và Seshadri (2012) giải thích rằng mục tiêu của việc luôn đổi mới trong một tổ chức là để duy trì lợi thế cạnh tranh của nó “Lợi thế cạnh tranh bền vững nhất thiết phải đổi mới bền vững”. Lee và Trimi (2018) nói thêm rằng đổi mới là việc thực hiện các ý tưởng hoặc công nghệ mới để tạo ra giá trị mới theo những cách khác với trong quá khứ. Đó là một nỗ lực không ngừng để đối đầu với những thách thức phức tạp, do đó,việc đổi mới là cấp thiết.

Chiến lược đổi mới

 1. Phân tích chiến lược

Tổ chức thu thập tất cả thông tin liên quan đến thị trường, nhu cầu của khách hàng, xu hướng, đối thủ cạnh tranh và mọi thứ về tình hình chính trị. Sử dụng tất cả các thông tin, tổ chức sẽ phân tích các mối đe dọa và cơ hội cũng như điểm mạnh và điểm yếu. Dựa trên phân tích, tổ chức sẽ biết họ có thể làm gì để đổi mới.

 1. Lựa chọn chiến lược

Một khi tổ chức biết những gì họ có thể làm, họ phải chọn cái thích hợp nhất bằng cách đo lường rủi ro và phần thưởng.

 1. Thực hiện chiến lược

Bước cuối cùng là thực hiện chiến lược mà tổ chức đã chọn. Tổ chức sẽ lập kế hoạch cho việc thực hiện. Họ phải suy nghĩ về các nguồn lực mà họ cần để thực hiện nó và cách họ có được những nguồn lực này.

Các kiểu đổi mới khác nhau: Mô hình 4P Để thành công trong việc quản lý đổi mới, một doanh nhân phải hiểu các khía cạnh khác nhau của đổi mới. Bessant và Tidd đã giới thiệu mô hình 4P, trong đó họ phân loại đổi mới thành 4 loại khác nhau:

 • Đổi mới sản phẩm: Đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ mà một tổ chức đang cung cấp.
 • Đổi mới quy trình: Thay đổi trong cách tổ chức tạo ra và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Đổi mới vị trí: Sự thay đổi trong cách khách hàng cảm nhận về sản phẩm hoặc dịch vụ do tổ chức cung cấp.
 • Đổi mới mô hình: Đổi mới mô hình là “những thay đổi trong các mô hình tinh thần cơ bản định hình những gì tổ chức thực hiện” nói cách khác, nó có nghĩa là một sự thay đổi hoàn toàn sang một hoạt động khác.

Mức độ đổi mới: Đổi mới gia tăng và triệt để

Một khi tổ chức đưa ra lựa chọn về loại hình đổi mới họ cần, họ sẽ phải chọn mức độ họ muốn đổi mới. Có 2 mức độ mà tổ chức có thể chọn khi nói đến đổi mới (Jaime, 2015):

 • Đổi mới gia tăng: Đổi mới gia tăng là một đổi mới với mức độ mới thấp. Nó là sự cải tiến của sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình trước đó. Do đó, nó mang lại ít rủi ro và chi phí hơn cho tổ chức so với một sự đổi mới triệt để.
 • Đổi mới triệt để: Mặt khác, đổi mới triệt để là một đổi mới có mức độ mới rất cao. Nó là một sự thay đổi hoàn toàn của sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình trước đó. Do đó, đó là một thách thức lớn nhưng cũng là một cơ hội khi tổ chức sẵn sàng thực hiện mức độ đổi mới này.

Nếu một tổ chức muốn tồn tại và phát triển trong môi trường ngày nay, thì đổi mới là chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh của họ. Đổi mới giúp tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh so với các tổ chức khác (Hana, 2013).