Blog_

Giám sát nguồn năng lượng

Nếu bạn ở khu dân cư, thương mại hoặc công nghiệp tại Việt Nam, ACTE Solutions có thể dự báo chính xác hóa đơn tiền điện và nước của bạn bằng cách kết nối đồng hồ thông minh với điện toán đám mây.

Đồng hồ đo năng lượng của chúng tôi có thể được mua để theo dõi lâu dài. Nó cũng có thể được thuê trong một thời gian ngắn để tạo các báo cáo phân tích hoàn chỉnh.

Các thiết bị giám sát của chúng tôi, kết hợp với điện toán đám mây, có thể phát hiện và cảnh báo cho bạn trong trường hợp xảy ra bất thường, rò rỉ và tiêu thụ bất thường.

Lợi ích từ hệ thống giám sát thời gian thực với các bảng điều khiển bảo mật cao và có thể tùy chỉnh của hệ thống. Chúng tôi có thể tích hợp thiết bị của bên thứ ba để thu thập tất cả dữ liệu trong một bảng điều khiển duy nhất. Theo dõi và hiển thị bất kỳ số liệu nào như sản xuất điện (năng lượng mặt trời và gió), phát thải khí nhà kính, độ ẩm, nhiệt độ ...

Kiểm soát năng lượng và bản báo giá

Kiểm tra bản thảo tích hợp của chúng tôi:

Những bài viết liên quan: