Blog_

Hiển thị dữ liệu IOT trên trang web

Khi nói đến giám sát số liệu, cách chúng ta trực quan hóa dữ liệu rất quan trọng. Bảng điều khiển phải được thiết kế đơn giản và dễ hiểu.

Chúng tôi hợp tác với Thingsboard để thu thập dữ liệu từ các thiết bị IOT khác nhau. Nó là một giải pháp hoàn hảo có thể xử lý hàng nghìn thiết bị với hiệu suất và bảo mật.

Đôi khi khách hàng có thể xem dữ liệu của họ theo một cách cụ thể, trong trang web của công ty hoặc ứng dụng di động chẳng hạn. Để làm như vậy, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu hiện có để hiển thị ở một nơi khác, với thiết kế tùy chỉnh bắt buộc.

Ví dụ: chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ trang tổng quan công khai của mình public dashboard và hiển thị nó trên trang web của chúng tôi website.

Ví dụ trên là khá cơ bản, các trường hợp ứng dụng rộng rãi:

  • Tập hợp nhiều nguồn trong một bảng điều khiển.
  • Hiển thị công khai sản xuất năng lượng.
  • Giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kho..
  • Theo dõi phương tiện giao thông..

Những bài viết liên quan: